دکتر امید یازرلو

درباره دکتر امید یازرلو

دکتر امید یازرلو : فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر امید یازرلو

 

 

دکتر امید یازرلو

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

X